Lego® Serious Play®

Описание

ТОВА Е LEGO® SERIOUS PLAY®

Методът LEGO® Serious Play® е процес на срещи, разговори и решаване на проблеми. В него под формата на „сериозна“ игра, участниците се водят чрез серия от въпроси, изследвайки все по-задълбочено определена тема.

Lego® Serious Play® се използва много успешно за:

REAL TIME STRATEGY

 • Диагностика на бизнес, организация, процеси
 • Създаване на стратегии
 • Създаване на концепции, нови продукти, брандове
 • Иновации

CHANGE MANAGEMENT

 • Ценности и нова организационна култура
 • Well being

TEAM IDENTIFICATION

 • Създаване на нови екипи
 • Конфликт мениджмънт
 • Бондинг

PERSONAL IDENTIFICATION

 • Mindful Leadership® – балансът между кой съм аз и какво работя, хармонията или конфликтът между какво искам да съм, и какво съм
 • Identity diagnostics® – кой съм аз, щастлив ли съм, намерил ли съм смисъла в живота, какви са мечтите ми и с какви конфликти мога да се справя за да съм по-щастлив
 • Super women® – специален формат за всички жени, които скоро са добавили ролята на майки в живота си, как се е променил живота, как се справят с промените и как може да продължат щастливи, пълни със смисъл и фокус напред
 • Family affairs® – специален формат за двойки, които искат да научат повече за себе си и за тях „заедно“, желанията, страховете и мечтите на всеки един от тях и на тях заедно, какъв е стила им на съжителство и колко по-щастливо може да е

Всички формати маркирани със символа „запазена марка“ са авторски създадени работилници от екип на „Аха“ и комбинират техники от Lego® Serious Play®, позитивна психология, психодрама, Mindfulness®, теорията за потока и щастието на проф. Hans Henrik Knoop и др.

Методологията на Lego Serious play е създадена от двама професори – Johan Roos и Bart Victor в средата на 90те и комбинира идеи от: конструктивизма (Пиаже 1951), конструкционизма (Харел и Паперт 1991), теория за комплексните адаптивни системи (Холандия 1995) и автопоетичната епистемология (von Krogh and Roos 1994; 1995)

Lego® Serious Play® може да ви помогне:

– да разкриете нови знания и създадете „споделена мъдрост“

– да разкриете проблем, за който да водите конструктивен разговор

– да видите гледната точка на други хора, без предрасъдъци и оценки

– да се възползвате от многообразието на гледните точки

– да създадете 3D модели, пълни с метафори

– да създадете среда за 100% участие, като се въвлечете на 100%

– да участвате в чисти, ефективни и честни срещи

Ще се радваме да се видим лично, за да чуете, по-точно, за да преживеете част от сериозната игра на щастливите хора.