Битката на селата

Описание

Предлагаме ви нов, разработен от нас формат, който обеденява движенчески, мисловни, креативни, но най-вече забавни игри, изграждайки духа на екипа и давайки възможност на всеки да се изяви в неговата най-силна област. Всички игри те са обвързани по между си и водят до финалната битка – Крадене на булка, която ще сложи цветен и изключително забавен край на деня.

Участниците ще бъдат разпределени в отбори, които ще представляват отделни СЕЛА и всяко село трябва да премине през определен брой предизвикателста.

Ето някои от тях:

  •     Подготовка за тежката зима – донеси водата, замеси хляба
  •     В помощ на съседното село –
  •     Не трябва само сила – танграм
  •     Буквите са в началото – глаголицата
  •     Подправките на баба – засаждане на подправки (с/без рисуване на саксия)
  •     Гонене на злите духове – доджбол с метли
  •     Финал – крадене на булка

Ще подберем конкретните игри, според вашите желания и екип.