Звук и Ритъм

Описание

Музиката е едно от най-мощните средства за себеизразяване. Чрез нея ние общуваме с лекота, като използваме език, по-неподправен и директен от словесния. Език, в който няма грешен изказ и неразбиране – езикът на нашите чувства и емоции. Непринуденото общуване, което музиката позволява, ни помага да избягаме от натовареното си ежедневие и да освободим мислите си, да се отдадем на един спонтанен и естествен начин на комуникация.

Във „Звук и Ритъм“ ще свирим, ще се движим, ще пеем, ще “озвучаваме“ нашите чувства, ще слушаме, ще се смеем, ще споделяме, ще се удивляваме от самите себе си… Ще използваме завладяващата сила на звука, който, освен красив, може да бъде нежен или възторжен, смел или плах, изненадващ или предвидим, категоричен… и всичко, което сме ние в момента.

Свири се с чудесни перкусионни /ударни/ инструменти, изработени предимно от естествени материали, гарантиращи лесен начин на звукоизвличане. Използваме тарамбуки, бонгуси, даф, маракаси, металофони, пееща купа, камъни и много други. Чрез употребата на музикалните инструменти, които всеки подбира индивидуално, достига до напълно свободни импровизации, илюстриращи и създаващи желаните от него чувства и емоции.

Освен за забавление, форматът може да бъде подчинен на важна за екипа тема или проект. Всяко упражнение има дълбока психологическа стойност и цел, като например участниците да подобрят комуникацията си, да осъзнаят себе си, как влияят върху хората и процесите и какви са разликите между представата им за себе си и действителното им поведение.

Форматът се комбинира успешно с други креативни формати като Movie and TV, Lip-sync and Dance и други.

В зависимост от целите продължителността му е от 30 мин (под формата на Ice Breaker или Grand Final) до 3 часа.