Survival games

Описание

Изключително оригинална интерпретация на Survival игрите, която ще вдъхнови и задоволи и най-високите критерии на по-динамичната част от екипа.

Разполагаме с огромен брой състезателни игри и съставяме балансиран микс, за да постигнем:

  • Екипност, доверие и нов поглед към колегите
  • Динамика и разтоварване от стреса
  • Концентрация и целенасоченост