Live Logo

Описание

Кратък и зареждащ формат, който обединява всички служители на компанията. С помощта на хореограф ще изградим и раздвижим вашето лого или име на фирмата по интересен, приятен и впечатляващ начин с участието на всеки един.

При Live Logo няма йерархия и противопоставяне, всеки е важен за постигане на крайната цел, всеки е част от цялото. Логото е не само обединяващото звено около организацията, но е и носител на качествата и духа на всички, които взимат участие в дейността й. Както успехът на фирмата зависи от всеки един служител, така и крайният резултат на Live Logo е тяхна заслуга.

А за да бъде запечатан споменът, ще направим впечатляващ клип, който да припомня за страхотното изживяване.