Танц импровизации

Описание

Танц импровизации е най-новият формат тиймбилдинг на Fusion Academy. Това е иновативен групов формат, базиран на контакт-импровизацията и танцовия театър.

На фона на модерна музика чрез леки и забавни задачи участниците сътворяват танцова миниатюра без предварително поставена хореография. Включва в себе си комбинация от движения от ежедневието, от контакта с други хора, на които често не обръщаме внимание и не възприемаме като нещо специално.

Чрез танц импровизациите се постига групова работа и взаимодействие, отпускане на напрежението, премахване на вътрешните и външните бариери. Това не е традиционен театър или танц. Това е съвременен метод за свободна комуникация в група, базиран на тренинги за доверие, които дават възможност за по-бързо и по-нестандартно от ежедневното опознаване.

Без да осъзнават, чрез изпълнението на тези забавни, даващи свобода и спонтанност игри, участниците създават един по-голям завършен продукт, който остава за тях под формата на арт видео.